خرید اسپری کاربراتور شوی

برای ازبین بردن ذرات هیدروکربنی موجود در محفظه موتور و کاربراتور از اسپری کاربراتور شوی استفاده می کنیم. این اسپری به طور موثری چربی ها، گرد و خاک و رسوب های چربی دریچه PVC ، دریچه ERG ، دریچه هوا و پسمانده رسوبات کاربراتور را کاملا از بین می برد . استفاده از آن موجب عملکرد بهتر موتور و افزایش عمر آن می شود.همچنین موجب بهبود شتاب و عملکرد موتور نیز می شود زیرا کثیفی ها را ازبین می برد.برای مبدل های کاتالیزوری و بهبود عملکرد کاربراتور و کاهش مصرف سوخت نیز مناسب است و هیچ آسیبی نمی رساند.