پودر کلر

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش یک نتیجه

کلر جامد نیروکلر 45 کیلوگرمی
تومان ۳,۲۷۳,۷۵۰تومان ۱۵,۶۹۳,۷۵۰

ضد عفونی کننده آب های آشامیدنی و استخر ها، محیط های بیمارستانی، سفید کننده و تولید آب ژاول

فرمول شیمیایی کلر جامد هیپوکلریت کلسیم Ca(OCl)2 بوده و آنالیز شیمیایی آن بشرح ذیل می باشد:

Ca(OCl)2: Min 65% W/W flask

NaCl: Max 20% W/W  flask

Insoluble In Water: Max 7% W/W flask

Moisture: Max 6% W/W flask

Fe: Max 100 ppm flask

Heavy metals: Max 0.5 ppm flask

Remaining On Mesh 425mic: Min 75% W/W flask

Remaining On Mesh 2mm: Max 20% W/W flask

نمره 0 از 5